Sla het navigatiegedeelte over

Praktische informatie

 • GGD inspectierapporten

  Bekijk hier de inspectierapporten op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • Beleidsplan veiligheid en gezondheid

  Beleidsplan veiligheid en gezondheid

 • Pedagogisch beleidsplan

  Pedagogisch beleidsplan

 • Protocol klachtenbehandeling peuterspeelzalen

  Protocol klachtenbehandeling peuterspeelzalen